Taksinkuljettajan laatusopimuksella puhtia asiakaspalveluun

Kymenlaakson Taksi ottaa käyttöönsä taksinkuljettajien laatusopimuksen 1.6.2015 lähtien. Kymenlaaksolaiset taksinkuljettajat allekirjoittavat noin 40 laatukriteeristä koostuvan henkilökohtaisen sopimuksen, joka oikeuttaa heidät ajamaan kaikkia taksikeskuksen välittämiä tilauksia. Laatua valvotaan tilausvälitysjärjestelmän, taksitarkastajien sekä asiakaspalautteiden avulla. Tämän lisäksi yhtiö toteuttaa laaduntarkkailua kahdesti vuodessa ns. mystery shopping-menetelmällä, jossa koeasiakas matkustaa taksissa kiinnittäen huomiota yhtiön määrittelemiin laatuvaatimuksiin. Havaituista laatupoikkeamista ilmoitetaan sekä kuljettajalle että hänen työnantajanaan toimivalle taksiyrittäjälle. Laatupoikkemasta seuraa aina laatukuljettajamäärityksen menettäminen. Tällöin kuljettaja ei saa ajaa kaikkia yhtiön taksikyytejä sopimuksessa määriteltynä aikana. Laatumääritystä voi hakea takaisin määräajan jälkeen. Sopimuksella pyritään lisäämään asiakaspalvelun laadun tasoa ja tuomaan Kymenlaakson Taksiin entistä enemmän tasalaatuisuutta.

 

 

 

Uutislistaan