Taksinkuljettajan ammattipätevyyskurssi valmistaa erityisryhmien avustamiseen

Kymenlaakson Taksi järjestää vuosittain kaksi taksinkuljettajan peruskurssia. Parhaillaan käynnissä olevalla kurssilla on ensimmäistä kertaa osana kurssiohjelmaa erityisryhmien avustamiseen liittyvää käytännön harjoittelua. Harjoittelussa oppilaat kokeilevat käytännössä teoriatunnilla oppimiaan avustamiseen liittyviä tekniikoita. Harjoitteet on jaettu kahteen osa-alueeseen: näkövammaisten ja liikuntarajoitteisten asiakkaiden avustaminen. Näkövammaisten kurssisisällöstä ja opetuksesta vastaavat Näkövammaisten keskusliiton aluesihteeri Vuokko Jantunen ja Etelä-Kymen näkövammaiset Ry:n puheenjohtaja Markku Mikkola. Näkövammaista asiakasta auttaessa oppilaat pääsevät kokeilemaan käytännössä sekä avustamista että autettuna olemista. Liikuntarajoitteisten asiakkaiden opetuksesta vastaavat Kymenlaakson Taksin toimitusjohtaja Timo Lönnberg ja kotkalainen invataksiyrittäjä Peter Parrio. Käytännön harjoitteissa oppilaat pääsevät harjoittelemaan pyörätuolilla asiakkaan kuiljettamista esim. portaikossa sekä avustamaan asiakasta siirtymään pyörätuolista taksin penkille.

Käytännön harjoitteet tulivat pakollisiksi vuoden alusta lähtien Valtioneuvoston asetuksella. Sen mukaan kuljettajakoulutuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään peruskurssilla käytännön harjoitteita, jotka liityyvät erilaisten matkustajaryhmien avustamiseen ja erityistarpeisiin.


Oppilaat harjoittelevat näkövammaisen avustamista.

Uutislistaan