OECD:n tutkimus osoittaa suomalaisen taksialan olevan oikealla tiellä

OECD:n tutkimus osoittaa suomalaisen taksialan olevan oikealla tiellä

 

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman OECD:n liikennefoorumin tutkimuksen ennakkotiedot osoittavat, että suomalainen taksiala kulkee oikeaan suuntaan. Taksiala onkin kehittänyt toimintaansa ennakkoluulottomasti jo vuosia useilla eri hankkeilla.

 

Ala on kehittänyt yhteistyössä Kelan kanssa koko valtakunnan kattavan sähköisen suorakorvausjärjestelmän, jonka myötä taksiala on digitalisoinut järjestelmän ainoana liikennemuotona. Kela on arvioinut säästävänsä vuonna 2015 noin 24 miljoonaa euroa kuljetuskustannuksissa innovaation ansiosta. Lisäksi digitalisoitu suorakorvaus on poistanut vuosittain noin 14 miljoonan paperilomakkeen ja kuitin käsittelytarpeen.

 

Digitalisaatiota, älyliikennettä ja älylaitteiden hyödynnettävyyttä ollaan myös parhaillaan laajentamassa ministeriön ohjaamassa pilottihankkeessa. Taksiliitto on esitellyt hankkeensa, jossa yhteiskunnan korvaamista kuljetuksista tehdään avointa liikennettä kaikille halukkaille kustannustehokkaasti. ”Suljetut kyydit avoimiksi” –pilottihanke on juuri sitä, mitä OECD:n vielä julkaisematon raportti kannustaa tekemään. Projektissa ovat mukana pilottikuntien lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö sekä Kuntaliitto. Hanke tuo uusia liikenneyhteyksiä juuri niille alueille, joista muun muassa linja-autopalvelut ovat kadonneet.

 

Taksialalla on myös aktiivinen rooli Liikkuminen palveluna –hankkeessa (MaaS, Mobility as a Service) jossa tavoitteena on matkaketjujen syntyminen eri liikennevälineillä ”ovelta ovelle”-periaatteella. 

 

Lisäksi yksityisille taksipalveluiden käyttäjille taksiala on juuri lanseerannut älypuhelimeen ladattavan Valopilkku-taksintilaussovelluksen. Asiakkaalle digipalvelu on käytössä jo Tampereen, Hämeenlinnan ja Vaasan seuduilla laajeten lähipäivien aikana myös pääkaupunkiseudulle. Valopilkku-applikaatio on juuri sitä, mitä OECD tiedotteen mukaan odottaa. Lisäksi se on kuluttajille ilmainen, nopea ja näppärä. 

 

On myös hyvä huomioida, että taksiala on toteuttanut kaikki edellä mainitut kehityshankkeet omina investointeina ilman julkista rahoitusta. Julkisella rahoituksella ei pitkäjänteistä palvelua luoda, kuten OECD:kin toteaa. Tärkeintä kehitykselle ja toimivalle taksijärjestelmälle onkin vakaa ja ennakoitava lainsäädännöllinen ympäristö.

 

Lisäksi on hyvä havaita, että Suomessa linja-autoliikenne ei enää palvele kuin suurten kaupunkien alueilla ja niiden välisessä liikenteessä. Taksialalla haluamme kuitenkin tuottaa kuljetuspalveluita edelleen koko maassa ja siihen OECD:nkin kanta kannustaa.

 

Taksiliitto haluaa huomauttaa, että taksien laadullinen ja määrällinen sääntely on tälläkin hetkellä pääsääntö koko Länsi-Euroopassa. Kuten Suomessa tehty kehitystyö osoittaa, lupasääntely ei estä uusien innovaatioiden kehittämistä ja digitalisaation etenemistä.

 

Päinvastoin hyvin organisoitu ja koko maan kattava taksiliikenne mahdollistaa kyseisiin kehitystoimiin erinomaisen pohjan.

 

Lisätietoja: Taksiliiton toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, p. 0400-512 082, lauri.saynajoki@taksiliitto.fi.

 

Uutislistaan