Kela tiedottaa: matkojen omavastuut muuttuvat 1.1.2015

Ensi vuoden alusta matkakorvausten omavastuu yhteen suuntaan tehdyltä matkalta nousee 14,25 eurosta 16 euroon. Matkojen vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousee vastaavasti 242,25 eurosta 272 euroon.

Taksimatkoihin 1.1.2015 alkaen kaksi omavastuuta

Jos asiakkaalla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, taksi on tilattava aina alueellisesti keskitetystä tilausnumerosta. Tällöin asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan vain 16 euron omavastuuosuuden. Jokaisen sairaanhoitopiirin alueella on oma tilausnumeronsa, josta matkat tilataan. Keskitetystä tilausnumerosta tilatusta matkasta maksetut omavastuuosuudet tulevat mukaan matkakattokertymään.  Kun matkakatto on täyttynyt, Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin (SV191). Jos asiakkaalla on oikeus taksimatkaan, häneltä ei tämän jälkeen peritä omavastuuosuutta, jos matka on tilattu keskitetystä tilausnumerosta. Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatusta matkasta asiakas maksaa kaksinkertaisen omavastuun, eli 32 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tällöin asiakas maksaa koko matkan hinnan kuljettajalle, ennen kuin hän voi hakea korvausta Kelasta. 32 euron omavastuuosuus ei kerrytä matkakattoa. Tämä omavastuu peritään asiakkaalta aina, vaikka matkakatto olisi täyttynyt muiden, esimerkiksi keskitetystä tilausnumerosta tilattujen tai omalla autolla tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.

Uutislistaan