Ennakkovarausmaksu käyttöön Kouvolassa

Kouvolan alueella on otettu käyttöön 1.4.2015 Valtioneuvoston taksa-asetuksen mukainen ennakkovarausmaksu 7,10 € (sis. ALV). Maksu peritään silloin, kun asiakas tilaa taksin vähintään 30 min. ennen noutoaikaa, joka on myös minimi aika ennakkotilaukselle. Maksua ei peritä yhteiskunnan korvaamissa (Sote, Kela ja koulukyydit) taksikyydeissä. Varausmaksun käyttöönotto takaa entistä luotettavamman toimitusvarmuuden asiakkaille, joilla on tärkeä aikataulutettu meno, kuten juna tai lääkäriaika.

Lainaus taksa-asetuksesta:

1) enintään 7,10 euron suuruinen ennakkotilausmaksu silloin, kun kuljetus on tilattu vähintään 30 minuuttia ennen asiakkaan ilmoittamaa lähtöaikaa; Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ennakkotilausmaksua ei kuitenkaan saa periä:
1) sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;
2) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (759/1987) 4, 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;
3) kehitysvammaisen erityishuollosta annetun lain (519/1977) 39 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;
4) sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 1–5 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;
5) kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 15 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista, tai
6) kansaneläkelain (568/2007) 61 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista.

Uutislistaan