Uutiset

Taksinkuljettajan laatusopimuksella puhtia asiakaspalveluun

Kymenlaakson Taksi ottaa käyttöönsä taksinkuljettajien laatusopimuksen 1.6.2015 lähtien. Kymenlaaksolaiset taksinkuljettajat allekirjoittavat noin 40 laatukriteeristä koostuvan henkilökohtaisen sopimuksen, joka oikeuttaa heidät ajamaan kaikkia taksikeskuksen välittämiä tilauksia. Laatua valvotaan tilausvälitysjärjestelmän, taksitarkastajien sekä asiakaspalautteiden avulla. Tämän lisäksi yhtiö toteuttaa laaduntarkkailua kahdesti vuodessa ns. mystery shopping-menetelmällä, jossa koeasiakas matkustaa taksissa kiinnittäen huomiota yhtiön määrittelemiin laatuvaatimuksiin.

Taksinkuljettajan ammattipätevyyskurssi valmistaa erityisryhmien avustamiseen

Kymenlaakson Taksi järjestää vuosittain kaksi taksinkuljettajan peruskurssia. Parhaillaan käynnissä olevalla kurssilla on ensimmäistä kertaa osana kurssiohjelmaa erityisryhmien avustamiseen liittyvää käytännön harjoittelua. Harjoittelussa oppilaat kokeilevat käytännössä teoriatunnilla oppimiaan avustamiseen liittyviä tekniikoita. Harjoitteet on jaettu kahteen osa-alueeseen: näkövammaisten ja liikuntarajoitteisten asiakkaiden avustaminen.

Yksi numero koko Kymenlaaksoon – Taksikeskuksen tilausnumero muuttuu 2.6.2014

Kymenlaakson Taksi Oy:ssä siirrytään yhden tilausnumeron käyttöön koko Kymenlaaksossa 2.6. lähtien. Tähän saakka Kotkan talousalueella, Kouvolassa ja Kausalassa on ollut omat, erilliset tilausnumerot, vaikka puhelut ovatkin yhdistyneet samaan taksien välityskeskukseen. Uuden palvelunumeron käyttöönotto tekee taksin tilaamisesta entistä selkeämpää ja yhdenmukaisempaa. Taksin palvelut säilyvät koko Kymenlaaksossa ennallaan. Uusi tilausnumero on 0100 87227  (1,25€/puh. + 0,68 €/min. + pvm.).