Liity joukkoomme, Kymenlaaksossa on runsaasti töitä taksinkuljettajille!

Kymenlaakson Taksilla on Liikenteen turvallisuusviraston koulutuksen järjestämiseen oikeuttava lupa järjestää taksinkuljettajan perus- ja jatkokoulutusta. 

Seuraava taksinkuljettajakurssi järjestetään 14.5. - 17.5.2018 välisenä aikana Kymenlaakson Taksin tiloissa Kotkassa. Kurssi valmentaa sinut toimimaan taksinkuljettajana 1.7.2018 jälkeen, jolloin taksiliikennelaki muuttuu.

Kurssin käymällä saat Kymenlaakson Taksin kuljettajakortin, jonka turvin voit ajaa taksia kaikilla yhtiön toiminta-alueilla.

Kurssin hinta on 345 euroa, joka sisältää peruskurssin sekä Trafin kuljettajakoemaksun. Kurssimaksu tulee suorittaa ennen kurssin alkua.

Kurssin sisältö:

  • Trafin asetukset ja lainsäädäntö kuljettajaa koskevilta osin
  • Laadukas taksinkuljettaja Kymenlaakson Taksin palveluksessa
  • Taksamittari ja muut tekniset hallintalaitteet
  • Paikallistuntemus

Kurssille voit hakea käymällä toimistossamme Kotkan Ruuvikadulla täyttämässä hakulomakkeen tai verkkolomakkeella. Ilmoittautuminen kurssille on sitova.

Ammattiajoluvan edellyttämän kokeen tulee pitämään Trafi/Ajovarma Oy.

Kymenlaakson Taksi tulee edellyttämään kuljettajakurssin käymistä myös tulevaisuudessa, kun taksiliikenteen lainsäädäntö muuttuu 1.7.2018. Käymällä kurssin nyt varmistat ajolupasi myös tulevaisuudessa!

Kurssi sisältää yhden päivän aikana käytävän paikallistuntemuskoulutuksen Kotkan, Haminan tai Kouvolan alueille.

Lisätietoja kursseista ja koulutuksesta saat koulutusvastaava Juha Siiralta, p. 040 590 6614.

Kurssille hakeminen onnistuu TÄSTÄ 11.5.2018 asti.

Taksinkuljettajan ajolupa

Taksinkuljettajalla on oltava ajokortin lisäksi taksin asemapaikkakunnan poliisin myöntämä ajolupa. Taksinkuljettajan ajoluvan voi saada jos

  • hakijalla on muu kuin lyhytaikainen auton ajo-oikeus.
  • hakija täyttää C- ja D- luokan ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset.
  • hakija ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopimaton taksinkuljettajaksi.
  • hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen.
  • hakija on suorittanut auton asemapaikkaa vastaavan paikallistuntemuskokeen. hakija ei ole täyttänyt 70 vuotta.
  • hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi. (Huom! mm. vuorovaikutuksessa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito)

Poliisi tarkistaa taksinkuljettajan ajoluvan saannin edellytykset ennen luvan myöntämistä. Valvontatiedoissa olevat merkinnät esimerkiksi liikennerikkomuksista tai rangaistuksista saattavat muodostaa esteen tai hidasteen taksinkuljettajan ajoluvan myöntämiselle.

Jatkokurssi

Laki taksinkuljettajan ammattipätevyydestä velvoittaa jokaisen taksinkuljettajan suorittamaan 7 tuntia kestävän jatkokoulutuksen viiden vuoden välein.

Paikallistuntemuskokeet

Kymenlaakson Taksi järjestää paikallistuntemuskokeita uusille kuljettajille, jotka ovat suorittaneet peruskurssin. Kokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen koepäivää.

Seuraavat paikallistuntemuskokeet järjestetään: 8.5. ja 5.6. klo 14

HUOM! Ennen koetta sinun tulee esittää kokeen pitäjälle voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai ajokortti sekä todistus taksinkujettajan koulutuksen saamisesta.

Yhtiökoulutus (datakurssi)

Kymenlaakson Taksi järjestää yhtiökoulutuksen kuljettajille, jotka ovat suorittaneet taksinkuljettajan kurssin. Ilmoittautumiset kurssille viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää: Heidi Mussaari, p. 05 2307 180.

Seuraavat yhtiökoulutuspäivät: -