Koulutus

Liity joukkoomme!

Kymenlaaksossa on runsaasti töitä taksinkuljettajille!

Kurssin läpäisemällä saat Kymenlaakson Taksin kuljettajatunnuksen, jonka turvin voit ajaa taksia kaikilla yhtiön toiminta-alueilla eli noin 250 taksia voi olla työpaikkasi tulevaisuudessa. Kurssin hinta on 345 €. Kurssimaksu tulee suorittaa ennen kurssin alkua.

Kurssin sisältö:

 • Traficomin asetukset ja lainsäädäntö kuljettajaa koskevilta osin sekä opiskeltava materiaali koetta varten
 • Laadukas taksinkuljettaja Kymenlaakson Taksin palveluksessa
 • Taksamittari ja muut tekniset hallintalaitteet
 • Paikallistuntemus Kymenlaakson alueelle
 • Paikallistuntemuskoe suoritetaan Etelä- tai Pohjois-Kymenlaakson alueelle ja kokeen pitää Kymenlaakson Taksi Oy
 • Mittarikäytön näyttökokeen pitää Kymenlaakson Taksi Oy
 • Ammattiajoluvan edellyttämät kokeet pitää Traficom/Ajovarma Oy

Traficomin myöntämä taksinkuljettajan ajolupa edellyttää:

 • hakijalla on muu kuin lyhytaikainen auton ajo-oikeus.
 • hakija täyttää C- ja D- luokan ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset.
 • hakija ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopimaton taksinkuljettajaksi.
 • hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan kokeen.
 • hakija on suorittanut paikallistuntemuskokeen.
 • hakija ei ole täyttänyt 70 vuotta.
 • hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi. (Huom! mm. vuorovaikutuksessa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito)

Traficom tarkistaa taksinkuljettajan ajoluvan saannin edellytykset ennen luvan myöntämistä. Valvontatiedoissa olevat merkinnät esimerkiksi liikennerikkomuksista tai rangaistuksista saattavat muodostaa esteen tai hidasteen taksinkuljettajan ajoluvan myöntämiselle.

 

Taksinkuljettajan ajoluvan
voimassaolon jatkaminen

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon päättyessä tulee hakea uusi lupa. Jatkoluvan saamisen edellytykset ovat pääosin samat kuin ensimmäistä ajolupaa myönnettäessä. Myös hakemuksen tarvittavat liitteet ovat samat. Taksinkuljettajan koetta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa uudestaan eikä lääkärinlausuntoa toimittaa, jos olet alle 45-vuotias. Myös jatkolupa myönnetään viideksi tai kahdeksi vuodeksi.

-->