Liity joukkoomme!

Kymenlaakson Taksilla on Liikenteen turvallisuusviraston koulutuksen järjestämiseen oikeuttava lupa järjestää taksinkuljettajan perus- ja jatkokoulutusta. Peruskurssit järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Kurssin läpäisseet saavat taksinkuljettajan ajoluvan.

Seuraava taksinkuljettajan peruskurssi järjestetään 9.-13.10.2017 välisenä aikana Kymenlaakson Taksin tiloissa Kotkassa.

Kurssin hinta on 550 euroa, joka sisältää peruskurssin sekä paikallistuntemuskoemaksun. Kurssimaksu tulee suorittaa ennen kurssin alkua.

Kurssille voit hakea käymällä toimistossamme Kotkan Ruuvikadulla täyttämässä hakulomakkeen tai verkkolomakkeella. Ilmoittautuminen kurssille on sitova.

Peruskurssin kokeen tulee pitämään Ajovarma Oy.

Kymenlaakson Taksi tulee edellyttämään kuljettajakurssin käymistä myös tulevaisuudessa, kun taksiliikenteen lainsäädäntö muuttuu 1.7.2018. Käymällä kurssin nyt varmistat ajolupasi myös tulevaisuudessa!

Paikallistuntemusta (max. 2 pv.) opetetaan Kotkan, Haminan tai Kouvolan alueille peruskurssin jälkeen myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja kursseista ja koulutuksesta saat koulutusvastaava Juha Siiralta, p. 040 590 6614.

Kurssille hakeminen onnistuu TÄSTÄ 25.9.2017 asti.

Taksinkuljettajan ajolupa

Taksinkuljettajalla on oltava ajokortin lisäksi taksin asemapaikkakunnan poliisin myöntämä ajolupa. Taksinkuljettajan ajoluvan voi saada jos

  • hakijalla on muu kuin lyhytaikainen auton ajo-oikeus.
  • hakija täyttää C- ja D- luokan ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset.
  • hakija ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopimaton taksinkuljettajaksi.
  • hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen.
  • hakija on suorittanut auton asemapaikkaa vastaavan paikallistuntemuskokeen. hakija ei ole täyttänyt 70 vuotta.
  • hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi. (Huom! mm. vuorovaikutuksessa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito)

Poliisi tarkistaa taksinkuljettajan ajoluvan saannin edellytykset ennen luvan myöntämistä. Valvontatiedoissa olevat merkinnät esimerkiksi liikennerikkomuksista tai rangaistuksista saattavat muodostaa esteen tai hidasteen taksinkuljettajan ajoluvan myöntämiselle.

Jatkokurssi

Laki taksinkuljettajan ammattipätevyydestä velvoittaa jokaisen taksinkuljettajan suorittamaan 7 tuntia kestävän jatkokoulutuksen viiden vuoden välein.

Paikallistuntemuskokeet

Kymenlaakson Taksi järjestää paikallistuntemuskokeita uusille kuljettajille, jotka ovat suorittaneet peruskurssin. Kokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen koepäivää.

Seuraavat paikallistuntemuskokeet: 6.2. ja 6.3.2018 klo 14:00-16:00

HUOM! Ennen koetta sinun tulee esittää kokeen pitäjälle voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai ajokortti sekä todistus taksinkujettajan koulutuksen saamisesta.

Yhtiökoulutus (datakurssi)

Kymenlaakson Taksi järjestää yhtiökoulutuksen kuljettajille, jotka ovat suorittaneet taksinkuljettajan kurssin. Ilmoittautumiset kurssille viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää: Nina Kalliopohja, p. 05 2307 180.

Seuraavat yhtiökoulutuspäivät: -